AKTUALNOŚCI

 
Copyright ©Grażyna Redmerska
>>  GALERIA TMP CZYNNA W DNI ROBOCZE OD GODZ. 10:00 DO 17:00  <<
aktualizowano 05-06-2016

W 2015 roku wydaliśmy


>>  2016  | 2015 2014 2013  |  2012  |  2011 <<
ROZPROWADZANY:
SIEDZIBA TMP
ul. Zdrojowa 13
KIOSK
ul. W. Polskiego
Sklep "LEWIATAN"
ul. W. Polskiego
ul. Górska
MBP
ul. W. Polskiego

Niedzierla 17-01-2016
NOWY NUMER NIEREGULARNIKA POLANICKIEGO
     Ukazał się kolejny
numer "Nieregularnika
Polanickiego" a w nim
przeczytacie Państwo
m.in.: o historii
polanickich szachów,
o festiwalu "Cały
Kazio", o ciekawych
wojennych losach
Melanii Dusek,
o kulturze i rozrywce
w międzywojennym
Kłodzku.
Gazetę można nabyć
w siedzibie TMP przy
ul. Zdrojowej 13. Treść
gazety dostępna jest na
stronie internetowej
www.nieregularnikpola-
nicki.ziemiaklodzka.pl

Wtorek 16-02-2016
WYSTAWA "KOŚCIOŁY POKOJU NA DOLNYM ŚLĄSKU"
Kościół Pokoju w Głogowie
Kościół Pokoju w Głogowie
Kościół Pokoju w Jaworze
Kościół Pokoju w Jaworze
Kościół Pokoju w Świdnicy
Kościół Pokoju w Świdnicy
    Kościoły Pokoju w Głogowie, Jaworze i Świdnicy zostały powołane do życia na mocy pokoju
westfalskiego, kończącego wojnę trzydziestoletnią (1618-1648) pomiędzy Unią Protestancką
a Ligą Katolicką. Dotychczas luteranie zamieszkujący Śląsk, gdzie władza sprawowana była
przez cesarza Ferdynanda III Habsburga, zmuszeni byli podjąć decyzję o emigracji lub konwersji
na katolicyzm.
Wszystkie trzy kościoły powstały w 2 poł. XVII wieku, a ich wygląd i lokalizacja były ściśle
podporządkowane szeregowi wymogów postawionych przez cesarza. Świątynie nie mogły
znajdować się w obrębie murów miasta, jednak niedopuszczalne było oddalenie większe niż
zasięg strzału armatniego. Co więcej, do ich wzniesienia mogły zostać wykorzystane jedynie
materiały
o niskim stopniu trwałości, takie jak glina, piasek, drewno i słoma. Miało to na celu umożliwić
szybkie wyburzenie świątyni w przypadku próby zajęcia budowli przez wrogie oddziały. Swoim
wyglądem musiały się różnić od tradycyjnych kościołów. Z tego też względu Kościoły Pokoju
pozbawione były wież i dzwonnic.
Pierwszy Kościół Pokoju stanął w 1652 r. w Głogowie. Świątynia nie zachowała się do czasów
współczesnych, a jej wygląd znany jest na podstawie XVII-wiecznych rycin. Niska wytrzymałość
materiałów, z których została wzniesiona sprawiła, że dom modlitwy zawalił się w 1654 r. podczas
silnej wichury. Odbudowany w 1655 r. głogowski Kościół Pokoju zwany także "Bożą Strzechą"
służył zborowi przez ponad sto lat, kiedy to w 1758 r. doszczętnie spłonął podczas pożaru, jaki
wybuchł w mieście.
Zarówno Kościół Pokoju w Jaworze, jak i w Świdnicy są projektu wrocławskiego inżyniera
wojskowego Albrechta von Sabisch (1619-1688), natomiast za postęp prac budowlanych
odpowiedzialny był jaworski mistrz ciesielski Andreas Gamper. Oba domy modlitwy przetrwały do
chwili obecnej i są udostępnione zwiedzającym.
Jaworski dom modlitwy był drugim w kolejności Kościołem Pokoju, na którego budowę zezwolił
Ferdynand III Habsburg. Wybudowany został w latach 1654-1655.
Wnętrze Kościoła sprawia wrażenie przestrzennej, monumentalnej hali, która może pomieścić do
6 tysięcy osób. Utrzymane jest w biało-niebieskiej kolorystyce stropu, ścian detali
architektonicznych. Przestrzeń dla wiernych została zwiększona przez cztery kondygnacje empor.
Malowidła na emporach  miały pełnić rolę biblii pauperum, stanowić wizualne uzupełnienie treści
kazań.  Na parapetach II i IV kondygnacji w kwadratowych polach wymalowane są sceny
z Nowego i Starego Testamentu. Dekoracja ta przypisywana jest warsztatowi Michaela
Schneidera,  z 1670 r.
Jako ostatni wzniesiony został  Kościół Pokoju w Świdnicy. Prace przy budowie świątyni trwały
w latach 1656-1657. Nad jej wykonaniem czuwali mistrzowie ciesielscy Andreas Hampel,
wspomagany przez Kaspara Koniga oraz mistrza murarskiego Heinza Zollnera.
Świdnicki Kościół Pokoju to bazylika założona na planie krzyża,  Podzielona jest na cztery hale:
Halę Ołtarzową (od wschody), Halę Zmarłych (od zachodu), Halę Polną (od północy) oraz Halę
Ślubów (od południa). W południowym ramieniu transeptu znajduje się przeszklona Loża  książęca
Hochbergów (właścicieli m.in. zamku Książ) wybudowana w 1698 r.Loża powstała jako wyraz
wdzięczności dla hrabiego Johanna Heinricha von Hochberg, który przekazał na budowę domu
modlitwy 2/3 potrzebnego drewna.
Na stropie nad poszczególnymi halami wymalowane zostały sceny zaczerpnięte z Apokalipsy św.
Jana. Są to wyobrażenia Niebiańskiego Jeruzalem,: Boga Ojca z 24 starcami, Sądu Ostatecznego
oraz Upadku Miasta Babilon. Centralna część stropu, to malowidło Trójcy Świętej. Dekoracje te są
dziełem dwóch miejscowych malarzy: Chrystiana Sussenbacha i Chrystiana Kolitschky.
Na wyposażenie światyni składają się: ołtarz (1752 r.), ambona (1729 r.) wykonane przez
pochodzącego z Drezna Gottfrieda Augusta Hoffmanna, oraz organy wybudowane przez firmę
Gottfrieda Klose z Brzegu w latach 1666-1669. Ołtarz zdobi zespół figur przedstawiających
Mojżesza, arcykapłana Aarona, Jezusa, Jana Chrzciciela oraz apostołów Piotra i Pawła. Kazalnica
przystrojona jest alegoriami Wiary, Nadziei i Miłości.

   Kościoły Pokoju należą do największych drewnianych obiektów o funkcjach sakralnych
w Europie. Z zewnątrz stosunkowo proste, pozbawione zdobień, kryją w sobie bogactwo
i przepych, charakterystyczne dla stylistyki baroku. W świątyniach tych relacja słowa i obrazu 
jest szczególnie silna i uwypuklona. Na podstawie wnętrz domów modlitwy w Jaworze i Świdnicy
możemy próbować sobie wyobrazić, jak wyglądał wystrój głogowskiej "Bożej Strzechy".
Niewątpliwie Kościoły Pokoju są pomnikiem historii o wysokich walorach estetycznych i jako takie
w 2001 roku zostały objęte ochroną podczas obrad Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
w Finlandii.

W oparciu o: G. Ruszczyk, "Architektura drewniana w Polsce", W-wa 2009 r.
reportaż z wernisażu >>>
Czwartek 26-05-2016


MALARSTWO PATRICKA ENNISA
W dniach od  4 maja do 3 czerwca 2016 roku w Galerii Towarzystwa Miłośników Polanicy
przy ul. Zdrojowej 13 czynna była wystawa prac malarskich
                                                  PATRICKA ENNISA.
Autor pochodzi z Wielkiej Brytanii. Od 2005 roku mieszka na stałe w Polanicy-Zdroju. Od
najmłodszych lat interesuje się malarstwem.
W wieku 18 lat miał swoją pierwszą wystawę w Beecroft Art Gallery w Essex a następnie
w Galerii Sztuki w Syon Park i w Bayswater Road w Londynie.
Dotychczas w Jego twórczości dominowały pejzaże, weduty oraz tematy marynistyczne.
Obecnie tworzy głównie abstrakcje. Stosował różne techniki malarskie. W tej chwili używa
farb olejnych.
Niedziela 05-06-2016

INFORMACJA
25 czerwca 2016 o godz. 11:00 w Klubie Seniora przy ul. Lipowej nr 5
odbedzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Miłośników
Polanicy.
Drugi termin rozpoczęcia zebrania - 25 czerwca 2016 roku godz. 11:15